Rolf Lehmann

 

       

Under många år arbetade far och son

sida vid sida i verkstaden.

 

Senare tog Rolf över och ägnade sig i huvudsak åt intarsia-

arbeten, i form av uppdrag åt Möbelfabrikena men också

konstnärliga utsmyckninguppdrag. Inte sällan i monumental-

format.

     I verkstaden har under årens lopp skapats storslagna verk

till bl a Sveriges riksdag, Svenska Amerikalinjens fartyg och

Kreugers Tändstickspalats. Rolf Lehmann var dessutom under

många år uppskattad gästlärare på Konstfackskolan i Stockholm.

     Ann-Marie Lehmann, tredje generationen Lehmann på

Magasinsgatan, har också ägnat sig åt hantverk och konstnärlig

verksamhet men med betoning på måleri. Under en lång rad av

år, inte minst på 1980- och 90-talen, samarbetade Rolf och Anne-

Marie kring gemensamma intarsiaprojekt. Dessa arbeten nådde

stora grupper genom återkommande utställningar på olika håll i

Sverige.

 


z