På Magasinsgatan i Bodafors i Småland

ligger sedan 1926 Lehmanns verkstad.

 

En verksamhet med starka band till Svenska Möbelfarikerna i

Bodafors och samhällets storhetstid. Men också med en egen

historia med produktion av mästerliga bildhuggerier och intarsia-

arbeten som saknar motstycke.

     Under tidigt 1900-tal när Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors 

blomstrade, erbjöds den framgångsrike bildhuggaren Julius 

Lehmann i Berlin, att flytta till Sverige. Lehmann hade under 

lång tid på distans utfört avancerade beställningsarbeten åt 

Svenska Möbelfabrikerna. Nu ville man ha mästaren på närmre 

håll. Lehmann flyttade med sin familj från Berlin till Bodafors.

     Han kom att under en lång period arbeta åt Svenska Möbel-

fabrikerna men också åt många andra betydelsefulla uppdrags-

givare. Under merparten av dessa år fanns sonen Rolf i faderns

närhet och lärde sig till bildhuggare och framförallt dekopör.


Lehmanns verkstad vita huset

 

gh