Lehmanns verkstad intarsia

Julius Lehmann med sonen Rolf och bildhuggarlärlingar i verkstaden år 1936.

D