Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors.

 

År 1926 byggde Julius Lehmann sin verkstad i Bodafors.

Två år senare Villa Svea som blev familjens ståtliga bostad.

Verkstaden och villan har funnits inom familjen i tre generationer, 

fram till år 2006, då stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors

bildades genom bidrag från Ulf K Nordensons Stiftelse för

hantverk i trä och Carl Malmstens Hantverksstiftelse.

     Den nybildade stiftelsen övertog fastigheten och samma år

även Lantmännens magasinsbyggnad tvärs över gatan. Syftet

med den nuvarande verksamheten och framledes, är att vårda

den unika miljön, låta den leva och utvecklas. Samtidigt skapa

utrymme för framåtblickande kunskapsförmedling och konstnärs-

skap. Möjligheterna är stora i dag för den som vill studera möbler

och trähantverk. Precis som det alltid har varit, hos Julius, Rolf

och Ann-Marie Lehmann, i och intill verkstaden i Bodafors.

    

Lehmanns verkstad elev

 

gh